Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (IX.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (IX.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

1 021 854 ezer Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel

1 021 854 ezer Ft költségvetési és finanszírozási kiadással

állapítja meg.”


2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, a Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, a Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, a Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, a Rendelet 6. mellékélete helyébe e rendelet 6. melléklete, a Rendelet 6/A. mellékélete helyébe e rendelet 6/A. melléklete, a Rendelet 6/B. mellékélete helyébe e rendelet 6/B. melléklete, a Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, a Rendelet 9/A. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, a Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, a Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, a Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, a Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, a Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.


3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő harmadik napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-13.
568.91 KB