Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

Kérelmek

Ebben a menüpontban találhatók témakörönként csoportosított rendben a hivatal hatáskörébe tartozó ügyek elindításához szükséges kérelem nyomtatványok, amelyeket az elektronikus kitölthetőség érdekében szerkeszthető formátumban teszünk közzé.

A beadásra kerülő kérelmek adattartalma természetesen meg kell feleljen a jogszabályokban foglaltaknak, ezért kérjük, hogy a kitöltésre kerülő részeken kívül azokat ne változtassák meg az esetleges hiánypótlások elkerülése érdekében. A kérelmek megfelelőségét kollégáink minden esetben ellenőrzik.

A kérelmek a könnyebb eligazodás érdekében összekapcsolásra kerülnek a hozzájuk tartozó ügyleírásokkal.

Mappák

Adóügyek
Anyakönyvi ügyek
Igazgatási ügyek

Az igazgatási ügyeken belül kerültek elhelyezésre a máshová tipikusan nem besorolható ügyfajtákkal kapcsolatos kérelmek. Itt találhatók az egyes ipari és szolgáltató tevékenységekkel kapcsolatos eljárások kérelmei, de ide sorolható a méhészeti tevékenység, a fakivágás vagy a közterületekkel kapcsolatos kérelem is.

Kereskedelmi ügyek

A kereskedelmi ügyeken belül kerültek elhelyezésre a bejelentéshez kötött és a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos kérelmek, továbbá jellegükből adódóan a piaccal és vásártartással, továbbá a szálláshely-üzemeltetés engedélyezésével kapcsolatos kérelmek is.

Mező- és erdőgazdasági földekre vonatkozó ügyek

Itt érhetők el a földek adásvételével és haszonbérletével kapcsolatos hirdetmény kifüggesztési kérelmek.

Perkapu nyomtatványok

Itt érhetők el az elektronikus (ÁNYK) űrlapok, amelyek keresetlevél benyújtásához szükségesek az e-perkapu rendszerén keresztül.

Szociális ügyek

A szociális ellátási formák igénylésére irányuló kérelmek érhetők el.

Vissza

Dokumentumok