Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról és a 2019. évi maradvány elszámolásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról és a 2019. évi maradvány elszámolásáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A 2019. évi költségvetés végrehajtása


1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását, az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


768 598 ezer Ft bevétellel

728 634 ezer Ft kiadással

39 964 ezer Ft maradvánnyal


állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve az 2., 2.a, 3., 3.a 4. és a 4.a. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit, valamint az önkormányzati igazgatás és a hozzátartozó kormányzati funkciókon szereplő bevételeit és kiadásait ezen belül kötelező előirányzatonkénti bontásban az 5., 5.a, 6., 6.a, 7., és a 7.a . melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámának alakulását a 17. mellékeltben szerint jóváhagyja.


3. § (1) A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 146.523 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 28.189 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. § (1) Az önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19-20-21-22-23. mellékletek szerinti 2019. évi egyszerűsített vagyonmérleg alapján 2.073.789 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményei tárgyi eszközeinek alakulását a 23. melléklet tartalmazza.

(3) A 2019. évben céljelleggel juttatott támogatások kimutatását a 11. melléklet, az átvett pénzeszközöket a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által adott közvetett támogatás nincs.

(4) Az önkormányzat 2019. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.

(5) A szociális juttatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi adókat a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A tartalék felosztását a 15. melléklet tartalmazza 37.705 Ft összegben.

(8) Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának 16. melléklete az EU-s projekteket tartalmazza.

(9) Az irányítószervi támogatások folyósítása a 18. melléklet tartalmazza.2. Maradvány elszámolása


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát a 8. mellékletben foglaltak szerint 39.964 ezer Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettséggel terhelt maradvány.

(2) A normatíva elszámolása a következők szerint történik – amely adatsorokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza:

a) Helyi önkormányzatok általános működésnek támogatása                                           0 Ft

b) Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       48.149 ezer Ft

c) Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása            17.696 ezer Ft

d) Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      1.800 ezer Ft

e) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                           0  Ft

f) Elszámolásból származó bevételek                                                                           0  Ft3. Záró rendelkezések


6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.-23. számú mellékletek
503.55 KB