Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (IV. 10.) rendelete a Húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli rendelkezésekről

Kunsziget Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (IV. 10.) rendelete
a Húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli rendelkezésekről

Kunsziget Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) Jelen rendelet hatálya Kunsziget község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Tilos a Mosoni-Duna vízpart és a parti töltés közötti szakasz látogatása és a község játszótereinek látogatása. A Mosoni-Duna töltése kizárólag kerékpározás céljára vehető igénybe.

(3) Tilos a Nagy-földi bányató és a Csiszlói bányató látogatása a horgászat kivételével.

(4) Tilos a közterületeken történő csoportosulás, a közterületeken egy időben és egy helyen – az egy háztartásban élők kivételével – kettőnél több ember nem tartózkodhat. A közterületeken – az egy háztartásban élők kivételével – a személyes kontaktusok során legalább másfél méteres távolságot meg kell tartani.

(5) A húsvéti népi hagyományok megtartása, mint a locsolkodás, a nem egy háztartásban élő rokonok egymás általi felkeresése a közeli hozzátartozók kivételével tilos.


2. § A jelen rendelet 2020. április 10. napján 12 óra 00 perckor lép hatályba és 2020. április 14. napján hatályát veszti.Lendvai Ivánné

polgármester

dr. Antal Péter

jegyzőA rendelet 2020. április 10. napján 10 óra 30 perckor kihirdetésre került:


Kunsziget, 2020. április 10.dr. Antal Péter

jegyző