Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete.


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.