Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Kunsziget Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Kunsziget Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 1. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Polgármester, Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Kulturális Bizottság, Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság, Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, jegyző, Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás, Kunszigeti Gyermekellátó Társulás, Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Győri Többcélú Kistérségi Társulás.”


2. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 45. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

„f) hetente keddenként 8 órától 16 óráig fogadónapot tart.”


3. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. függelék
187.56 KB
2. függelék
180.15 KB
Melléklet
197.02 KB