Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (VIII.7.) önkormányzati rendelete a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (VIII.7.) önkormányzati rendelete
a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet): 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„5. § (1) A vissza nem térítendő lakáscélú támogatás összege háromszázötvenezer forint helyrajzi számonként, de lakás vásárlása esetén nem lehet több az adásvételi szerződésben rögzített vételárnál, illetve lakás építése esetén nem lehet több a költségvetés szerinti kivitelezési költségnél.”


2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.