Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (VIII.6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (VIII.6.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete II. Fejezete 10. alcím alatti 18. §-a hatályát veszti.


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.