Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VI. 14.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről szóló 1/2019. (I. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
változtatási tilalom elrendeléséről szóló 1/2019. (I. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének változtatási tilalom elrendeléséről szóló 1/2019. (I. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § Kunsziget Község Önkormányzata a Kunsziget 110/39, 110/42, 110/45, 110/46, 110/98, 110/99, 110/100 és 110/101 helyrajzi számú területen – a területre vonatkozó építési szabályzat készítésének időszakára, az erről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig – változtatási tilalmat rendel el.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.