Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról és a 2018. évi maradvány elszámolásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról és a 2018. évi maradvány elszámolásáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A 2018. évi költségvetés végrehajtása


1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását, az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


772.013 ezer Ft bevétellel

710.500 ezer Ft kiadással

61.513 ezer Ft maradvánnyal


állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve az 1.,2.,3.,4.,5.,6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését – az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához – a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit, valamint az önkormányzati igazgatás és a hozzátartozó kormányzati funkciókon szereplő bevételeit és kiadásait ezen belül kötelező előirányzatonkénti bontásban a 10.,11., 12., 13., 14., 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámának alakulását a 10.,11., 12., 13., 14., 15. melléklet szerint jóváhagyja.


3. § (1) A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 2.050 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 164.302 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. § (1) Az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 18. melléklet szerinti 2018. évi egyszerűsített vagyonmérleg alapján 2.049.151 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményei tárgyi eszközeinek alakulását a 20. és 21. melléklet tartalmazza.

(3) A 2018. évben céljelleggel juttatott támogatások kimutatását a 16. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által adott közvetett támogatás nincs.

(4) Az önkormányzat a 2018. évi és az azt követő három év költségvetésének összevont mérlegét a 17. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2018. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.

2. Maradvány elszámolása


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát a 19. mellékletben foglaltak szerint 61.514 ezer Ft-ban állapítja meg, amely kötelezettséggel terhelt maradvány.

(2) A normatíva elszámolása a következők szerint történik:

a) Helyi önkormányzatok általános működésnek támogatása                                79 ezer Ft

b) Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   47.001 ezer Ft

c) Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        18.097 ezer Ft

d) Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     1.800 ezer Ft

e) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                  540 ezer Ft

f.) Elszámolásból származó bevételek                                                                     3.074 e Ft3. Záró rendelkezések


7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-21-. melléklet
459.5 KB