Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 19.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 19.) önkormányzati rendelete
változtatási tilalom elrendeléséről

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kunsziget Község Önkormányzata a Kunsziget 110/39, 110/42, 110/45, 110/46, 110/98 és 110/99 helyrajzi számú területen – a területre vonatkozó építési szabályzat készítésének időszakára, az erről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig – változtatási tilalmat rendel el.

2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.