Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 9/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. § (2) Az alapellátás egyéni egészségügyi vállalkozóval kötött feladatellátási szerződés alapján valósul meg.”


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.