Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. § (1) Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban HÉSZ) 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Jelen rendeletet az 1: 2 500 ma-ú Tm-2, az 1: 12 000 ma-ú Tm-3 (munkaszám: 05100), az 1: 2 500 ma-ú Tm-2/m (munkaszám: 09082), az 1:1 000 ma-ú Tm-4/m (munkaszám: 11014), az 1:1 500 ma-ú Tm-5/m (munkaszám: 12025), az 1: 2 500 ma-ú Tm-6/m (munkaszám: 16092), az 1: 2 500 ma-ú Tm-2/m (munkaszám: 17062), az 1: 2 500 ma-ú Tm-3/m (munkaszám: 18038), valamint az 1: 2 500 ma-ú Tm-4/m (munkaszám: 18126) szabályozási tervlappal együtt kell alkalmazni.”2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.