Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV.10.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV.10.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 7. pontjaiban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés aa) alpontjában, (2)-(3) bekezdéseiben és az 57. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
187.43 KB