Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról és a 2018. évi maradvány elszámolásáról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról és a 2018. évi maradvány elszámolásáról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A 2018. évi költségvetés végrehajtása


1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének végrehajtását, az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


440.082 ezer Ft bevétellel

274.897 ezer Ft kiadással


állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve az 1.,2.,3.,4.,5.,6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését – az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához – a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit, valamint az önkormányzati igazgatás és a hozzátartozó szakfeladatok bevételeit és kiadásait ezen belül kötelező előirányzatonkénti bontásban a 10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámának alakulását a 10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17. melléklet szerint jóváhagyja.


3. § (1) A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 3.664 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 18.936 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. § (1) Az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet szerinti 2018. évi egyszerűsített vagyonmérleg alapján 1.365.545 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2018. évben céljelleggel juttatott támogatások kimutatását a 18. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által adott közvetett támogatás nincs.

(3) Az önkormányzat a 2018. évi és az azt követő három év költségvetésének összevont mérlegét a 19. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a tárgyi eszközök értékének alakulását a 21. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 23. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2018. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.2. Maradvány elszámolása


5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradványát a 22. mellékletben foglaltak szerint 165.185 ezer Ft-ban, ebből a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal maradványát 3.573 ezer Ft-ban állapítja meg, amely teljes összegében kötelezettséggel terhelt maradvány.3. Záró rendelkezések6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-24. melléklet
531 KB