Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 8/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 8/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 8/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) – (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja eseményenként bruttó 10.000 Ft.

(2) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben történő házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja eseményenként bruttó 10.000 Ft.

(3) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja eseményenként bruttó 15.000 Ft.”


2. § A Rendelet 6. § (1) – (2) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 17.500 Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 12.000 Ft díjazás illeti meg.”


3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.