Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és az illetményalap megállapításáról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete
A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és az illetményalap megállapításáról

Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (4), valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el


1. §    E rendelet hatálya a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. §    Az illetményre, valamint az illetménykiegészítésre adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében a Hivatal előirányzatai között állapítja meg.


3. §    (1) Az illetménykiegészítés mértéke – 2019. 01. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig - egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke – 2019. 01. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig - egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 20 %-a.


4. §    Az illetményalap – 2019. 01. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig 46 380,- Ft.


5. §    (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2018.(XII. 5.) önkormányzati rendelet.