Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelete a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelete
a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Jelen rendelet hatálya a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke – 2019. 01. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 10 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke – 2019. 01. 01. napjától 2019. 12. 31. napjáig – egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 20 %-a.


3. § (1) Jelen rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről szóló 13/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.