Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) Jelen rendeletet az SZT-BEÉP 1: 4 000 ma-ú, SZT-R 1:2 500 ma-ú, SZT-KÜL 1: 10 000 ma-ú (msz.: 16009), SZT-M 1: 2 000  ma-ú (msz.: 17112) szabályozási tervekkel együtt kell alkalmazni.”


2. § A Rendelet 11. §-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki:


„(12) Különleges turisztikai terület nem kerülhet belterületbe.”


3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
313.61 KB
2. melléklet
304.7 KB