Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (IV. 3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2014. (VII. 8.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (IV. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2014. (VII. 8.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) és i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2014. (VII. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott értékhatár feletti vagyon nyilvános vagy zártkörű tárgyaláson történő értékesítésének szabályait jelen rendelet mellékletét képező versenyeztetési szabályok tartalmazzák.” 


2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
25.56 KB