Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet): 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A lakáscélú támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzat hivatalához. A kérelem benyújtása illeték- és költségmentes. A 2019. évi költségvetés terhére legkésőbb 2019. november 15. napjáig benyújtott kérelmek alapján állapítható meg támogatás.”  2. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„5. § (1) A vissza nem térítendő lakáscélú támogatás összege háromszázötvenezer forint, de lakás vásárlása esetén nem lehet több az adásvételi szerződésben rögzített vételárnál, illetve lakás építése esetén nem lehet több a költségvetés szerinti kivitelezési költségnél.”


3. § (1) Jelen rendelet a 2019. május 31. napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.