Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

Álláshirdetés - pénzügyi-gazdálkodási előadó

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, József Attila utca 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkörök

Ellátandó feladatok:

Kunsziget Község Önkormányzata költségvetésének és beszámolójának elkészítése, főkönyvi számlák egyeztetése, a könyveléssel, kontírozással, pénzügyi ügyintézéssel, a vonatkozó nyilvántartások vezetésével, adatszolgáltatásokkal, leltározásal, készletek nyilvántartásával kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodói feladatok végrehajtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati és intézményi számviteli, pénzügyi-gazdálkodási és könyvelési feladatok végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelete a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, államháztartási pénzügyi-könyvelési területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         gyakorló szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret (ASP rendszer ismerete)

•         gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         B kategóriás jogosítvány

•         saját használatú gépjármű

•         közigazgatási alapvizsga

•         közigazgatási szakvizsga

•         ECDL

•         főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai felsőfokú szakképesítés

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű önálló, pontos, precíz és gyors munkavégzés,

•         kiváló szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség,

•         kiváló szintű rendszerszemlélet,

•         kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

•         kiváló szintű terhelhetőség, stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (speciális adattartalmú igazolás - "KTTV 18 év alatt+fogl 2017")

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezését követően vagyonnyilatkoztot tesz az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak szerint

•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Antal Péter nyújt, a 96/352-012, 06/20-313-1224 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Országút utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/3137/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási előadó.

•         Elektronikus úton dr. Antal Péter részére a [email protected] E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal honlapja (www.dkoh.hu) és Facebook oldala - 2019. május 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.