Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

Álláshirdetés - adóügyi előadó


Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Országút utca 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont - Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára történő behajtások.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete (a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, és az illetményalap megállapításáról) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • adóügyi, pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • ECDL

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű önálló, pontos, precíz és gyors munkavégzés,,
 • Kiváló szintű terhelhetőség, stressztűrő képesség,,
 • Kiváló szintű rendszerszemlélet,
 • Kiváló szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség,,
 • Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret (ASP - ADÓ rendszer ismerete)
 • B kategóriás jogosítvány
 • Saját használatú gépjármű
 • Közigazgazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Antal Péter jegyző nyújt, a 06 20/313-1224 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Országút utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1320-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton dr. Antal Péter jegyző részére a [email protected] E-mail címen keresztül
 • Személyesen: dr. Antal Péter jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Országút utca 6.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása során a pályázati dokumentációk alapján kiválasztott jelöltek személyes meghallgatására kerül sor. A pályázat közzétevője fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyílvánítására. Az illetménnyel és a juttatásokkal kapcsolatos további információt a pályázat közzétevője személyesen nyújt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Dunaszeg Község honlapja - www.dunaszeg.hu - 2019. április 12.
 • Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal honlapja - www.dkoh.hu - 2019. április 12.
 • Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal - 2019. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dkoh.hu honlapon szerezhet.