Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

Óvodai beíratás

Tisztelt Szülők!

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünkben az óvodai beíratások, előjegyzések ideje a 2019/2020 nevelési évre

2019. április 25-én csütörtökön 7:00 -16:30 óráig lesz.

Pótbeíratás ideje: 2019. május 02-án csütörtök 8:00-16:00 óráig lesz.

 

Az óvodai beíratásról és óvodai felvételről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai az irányadók.

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy 2015. szeptember 1-től azon gyermekek számára, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, az óvodai nevelésben való részvétel legalább napi négy óra időtartamban kötelező.

 

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés alól különösen indokolt esetben az óvodavezető és a védőnő szakvéleménye alapján a jegyző (Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal;

dr. Antal Péter jegyző; 9174 Dunaszeg, Országút u. 6.) adhat felmentést.

 

Kérjük, hogy szíveskedjenek a megjelölt időpontban intézményünket a gyermek felvételi előjegyzése céljából felkeresni!

 

A beíratáshoz szükséges az alábbi dokumentumok másolata, melyet kérjük, hozzon magával:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa vagy útlevele,
  • a gyermek lakcímkártyája,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • az egyik szülő személyi igazolványa.

 

Sok szeretettel várjuk a gyermekeket óvodánkba ahol felkészült nevelőtestület, kitűnő tárgyi feltételek és színvonalas nevelőmunka, logopédus  kolléga is segíti a gyermekek megfelelő fejlesztését és fejlődését.

 

                                      Tisztelettel:

                                                                         Farkas Tiborné

                                                                        intézményvezető

Dunaszeg,  2019 március 20.