Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról és a 2017. évi maradvány elszámolásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról és a 2017. évi maradvány elszámolásáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A 2017. évi költségvetés végrehajtása


1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását, az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


648.994 ezer Ft bevétellel

546.281 ezer Ft kiadással

98.190 ezer Ft felhalmozási maradvánnyal


állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2., 3., 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeit, valamint kiadásait kötelező előirányzatonkénti bontásban az 5., 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2017. évi saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámának alakulását a 11.,12.,13.,14.,15.,16. melléklet szerint jóváhagyja.


3. § (1) A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 28.476 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 37.080 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. § (1) Az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót (mérleg és pénzmaradvány kimutatás) a 18., 19. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2017. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.2. Maradvány elszámolása


5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi módosított maradványát a 18. mellékletben foglaltak szerint 98.190 ezer Ft-ban állapítja meg.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi normatív állami hozzájárulás elszámolását 57.979 ezer Ft összeggel jóváhagyja.

(2) A normatíva elszámolása a következők szerint történik:

a) Helyi önkormányzatok általános működésnek támogatása                                76 ezer Ft

b) Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   42.740 ezer Ft

c) Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        12.722 ezer Ft

d) Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     1.425 ezer Ft

e) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                               1.016 ezer Ft3. Záró rendelkezések


7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-20. melléklet
452 KB