Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) II. Fejezete a következő 13/A. alcímmel egészül ki:


13/A. Védőoltás költségeinek támogatása


21/A. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésének függvényében a kiskorú gyermeket nevelő, avagy tanulmányait középfokú oktatási intézményben, első nappali rendszerű középfokú szakképzésben, első nappali rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási intézmény első nappali rendszerű képzésén folytató fiatal felnőttet eltartó családok, valamint a 60 év feletti időskorúak többletkiadásainak csökkentésére, az egyenlő bánásmód elvének figyelembe vételével természetbeni szociális ellátásként oltási támogatást állapíthat meg a képviselő-testület döntésével meghatározott mértékben. Első nappali rendszerű képzésnek az első oklevél megszerzéséig tartó időszak tekinthető.

(2) Az önkormányzat különösen a rotavírus, a bárányhimlő, az agyhártyagyulladás, a kullancscsípés okozta agyvelőgyulladás, a humán papillomavírus és az időskori tüdőgyulladás elleni védőoltások térítési díjához nyújt támogatást, azonban a képviselő-testület eseti döntésével a támogatott oltások körének bővítésére jogosult.

(3) A képviselő-testület éves költségvetése ismeretében határozattal állapítja meg a támogatandó védőoltások körét és a támogatás mértékét. A képviselő-testület az egyes védőoltások támogatásának mértékét külön határozattal is megállapíthatja. A képviselő-testület a döntésről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja. A támogatás a határozat meghozatalát követően, a képviselő-testület egyéb döntése hiányában a költségvetési év végéig beadatott védőoltásokra vonatkozóan vehető igénybe.

(4) Az oltási támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az önkormányzat hivatalában lehet előterjeszteni a védőoltás beadását követő 30 napos jogvesztő határidőn belül. A kérelemhez mellékelni kell a beadott védőoltásról vagy védőoltásokról szóló, az oltás beadását végző háziorvos vagy házi gyermekorvos által kiállított, erre a célra rendszeresített és az önkormányzat hivatalában elérhető igazolást.”


2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„c) oltási támogatás települési támogatásként történő megállapítása.”

(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja esetében a mondatvégi írásjel „ , ” írásjelre módosul.


3. § Jelen rendelet 2018. május 1-jén lép hatályba.