Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról és a 2017. évi maradvány elszámolásáról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról és a 2017. évi maradvány elszámolásáról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A 2017. évi költségvetés végrehajtása1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének végrehajtását, az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


439.199 ezer Ft bevétellel

302.484 ezer Ft kiadással


állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve az 1.,2.,3.,4.,5.,6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit, valamint az önkormányzati igazgatás és a hozzátartozó szakfeladatok bevételeit és kiadásait ezen belül kötelező előirányzatonkénti bontásban a 10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámának alakulását a 10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17. melléklet szerint jóváhagyja.


3. § (1) A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 31.129 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 23.496 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. § (1) Az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet szerinti 2017. évi egyszerűsített vagyonmérleg alapján 1.362.142 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2017. évben céljelleggel juttatott támogatások kimutatását a 18. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által adott közvetett támogatás nincs.

(3) Az önkormányzat 2017. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.2. Maradvány elszámolása5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi maradványát a 22. mellékletben foglaltak szerint 136.715 ezer Ft-ban, ebből a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal maradványát 4.767 ezer Ft-ban állapítja meg, amely teljes összegében kötelezettséggel terhelt maradvány.


3. Záró rendelkezések6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-23. melléklet
462.5 KB