Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 7. pontjaiban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés aa) alpontjában, (2)-(3) bekezdéseiben és az 57. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat településkép védelméről szóló 14/2017. (XII. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (1) bekezdés b) pontjának a helyében a következő rendelkezés lép:


„13. § (1) b) Kötelező a hagyományos tetőfedő anyagok (cserép, pala) alkalmazása vörös, barna, sötétbarna vagy antracit színben.”


2. § A jelen rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lép, és az azt követő napon hatályát veszti.