Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III.8.) önkormányzati rendelete az intézményi és személyi térítési díjakról szóló 4/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III.8.) önkormányzati rendelete
az intézményi és személyi térítési díjakról szóló 4/2014. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6., 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi és személyi térítési díjakról szóló 4/2014. (III. 18.) önkormányzati rendeletének melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


2. § Jelen rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
191.89 KB