Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete Dunaszentpál Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete
Dunaszentpál Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének Dunaszentpál Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság), az Önkormányzat társulásaira, a polgármesterre és a jegyzőre ruházhatja át. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.”


(2) A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A Képviselő-testület állandó bizottságai:

a) Ügyrendi Bizottság; tagjainak száma: 3 fő képviselő

b) Támogatási és Pályázati Bizottság; tagjainak száma: 2 fő képviselő és 1 fő nem képviselő tag”


(3) A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A Bizottságok tagjainak névsorát e rendelet 2. függeléke tartalmazza.”


(4) A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott feladatokon túl a Bizottságok főbb feladatait és hatásköreit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.”


(5) A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 1-2. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-2. mellékletei, a 2. függeléke helyébe jelen rendelet függeléke lép.


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
200.54 KB
2. melléklet
190.62 KB
függelék
179.45 KB