Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


10. § (1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően növekvő arab számozással történik és – a képviselő-testület ellenkező döntése hiányában – a házszám növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanok páratlan, a bal oldalon lévő ingatlanok páros számozást kapnak.”


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.