Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 22. § (1) bekezdésének „Az aktív korúak ellátására jogosult személy, valamint” szövegrésze hatályát veszti, egyúttal a hatályában fenntartott szövegrész mondatkezdő betűjele a magyar helyesírás szabályainak megfelelően nagy kezdőbetűre módosul.


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.