Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (VIII.3.) önkormányzati rendelete
a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról szóló 11/2015. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:5. § (1) A vissza nem térítendő lakáscélú támogatás összege egy helyrajzi szám tekintetében, az építendő vagy vásárlásra kerülő lakások számára figyelemmel legfeljebb hétszázezer forint, de lakás vásárlása esetén nem lehet több az adásvételi szerződésben rögzített vételárnál, illetve lakás építése esetén nem lehet több a költségvetés szerinti kivitelezési költségnél.”2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.