Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és a 2016. évi maradvány elszámolásáról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és a 2016. évi maradvány elszámolásáról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A 2016. évi költségvetés végrehajtása


1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtását, az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


374.649 ezer Ft bevétellel

289.893 ezer Ft kiadással


állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve az 1.,2.,3.,4.,5.,6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit, valamint az önkormányzati igazgatás és a hozzátartozó szakfeladatok bevételeit és kiadásait ezen belül kötelező előirányzatonkénti bontásban a 10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámának alakulását a 10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17. melléklet szerint jóváhagyja.


3. § (1) A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 8.276 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 16.322 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. § (1) Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet szerinti 2016. évi egyszerűsített vagyonmérleg alapján 1.291.741 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2016. évben céljelleggel juttatott támogatások kimutatását a 18. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által adott közvetett támogatás nincs.

(3) Az önkormányzat 2016. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.2. Maradvány elszámolása


5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványát a 22. mellékletben foglaltak szerint 84.757 ezer Ft-ban, ebből a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal maradványát 6.385 ezer Ft-ban állapítja meg, amely teljes összegében kötelezettséggel terhelt maradvány.3. Záró rendelkezések6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-23. melléklet
442.5 KB