Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya Kunsziget Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén történő házassági anyakönyvi eseményre (a továbbiakban: házasságkötés) terjed ki.

2. § Jelen rendelet alkalmazásában

a) hivatali helyiség: a Kunsziget, József Attila u. 2. szám alatti önkormányzati hivatal, valamint a Kunsziget, Kossuth tér 9. szám alatti integrált közösségi és szolgáltató tér;

b) hivatali munkaidő: a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott munkarend.


2. Az engedélyezés szabályai


3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötés bejelentésével egyidejűleg, az elektronikus anyakönyvi rendszerből előállított nyomtatványon, az anyakönyvvezető útján a jegyzőhöz kell benyújtani.

(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.

(3) Az engedélyezés során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségben vagy munkaidőben tartandó házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli vagy munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(4) Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolítása különleges körülmények között (pld. víz alatt, föld alatt, levegőben, mozgó járműben, valamint a résztvevők testi épségét veszélyeztető egyéb körülmények között), továbbá vallás gyakorlására szolgáló épületben.


3. Díjfizetési kötelezettség


4. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolítása térítésmentes.

(2) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben történő házasságkötés lebonyolítása térítésmentes.

(3) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolítása térítésmentes.


4. Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás


5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 5.000 Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 8.000 Ft díjazás illeti meg.


5. Záró rendelkezések


6. § (1) Jelen rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és ezen többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2011. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.