Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi szűrővizsgálatok támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi szűrővizsgálatok támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság egészségi állapotának fenntartása érdekében a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szűrővizsgálatok elvégeztetésének ösztönzése céljából az önkormányzat éves költségvetése terhére támogatást állapít meg.

(2) Támogatásra jogosult minden 21. életévét betöltött, kunszigeti bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, aki a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 2. és 3. mellékletében meghatározott és a háziorvos által javasolt egészségügyi szűrővizsgálaton részt vesz, és ennek tényéről a háziorvos számára igazolást állít ki.

(3) A támogatás összege 3.000 forint.

(4) A támogatás igénybevételére egy személy évente kizárólag egy alkalommal jogosult.

(5) A támogatás iránti kérelem az önkormányzat hivatalánál terjeszthető elő, a jelen rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(6) A kérelmekről a beérkezést követő 15 napon belül a polgármester átruházott hatáskörben, egyedi határozattal dönt.


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
185.56 KB