Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. § Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendeletének 11. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:


„(11) Falusias lakóterületen (Lf) és településközpont vegyes területen (Vt) saroktelek esetén a telek hosszabb oldalhatárával párhuzamos előkert mérete 3 m-ig lecsökkenthető.”


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.