Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete Dunaszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete
Dunaszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének Dunaszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet) 38. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:


„c) Mecenatúra Bizottság; tagjainak száma: 2 fő képviselő és 1 fő nem képviselő tag”


(2) A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 54. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


54. § Dunaszeg község hivatalos kapcsolatot tart fenn Nádszeg (Szlovákia) és Felbár (Szlovákia) településekkel.”


(3) A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 1-2. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-2. mellékletei, a 2. függeléke helyébe jelen rendelet függeléke lép.


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
202.31 KB
2. melléklet
197.26 KB
függelék
182.6 KB