Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete Kunsziget Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete
Kunsziget Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kunsziget Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet) 38. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:


„d) Támogatási és Pályázati Döntés-előkészítő és Döntőbizottság; tagjainak száma: 3 fő képviselő”


2. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 1-2. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-2. mellékletei, a 2. függeléke helyébe jelen rendelet függeléke lép.


3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
201.95 KB
2. melléklet
198.93 KB
függelék
183.61 KB