Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban HÉSZ) 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Jelen rendeletet az 1: 2 500 ma-ú Tm-2, az 1: 12 000 ma-ú Tm-3 (munkaszám: 05100), az 1: 2 500 ma-ú Tm-2/m (munkaszám: 09082), az 1:1 000 ma-ú Tm-4/m (munkaszám: 11014), az 1:1 500 ma-ú Tm-5/m (munkaszám: 12025), valamint az 1: 2 500 ma-ú Tm-6/m (munkaszám: 16092) szabályozási tervlappal együtt kell alkalmazni.”


(2) A HÉSZ 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szabályozási terv elemei kötelezők vagy irányadóak

a) kötelező szabályozási elemek:

aa) közigazgatási határ,

ab) beépítésre szánt terület határa,

ac) területfelhasználási egység határa,

ad) szabályozási vonal, ha különböző területfelhasználási egységet választ el,

ae) építési övezet, illetve övezet határa,

af) védőtávolságok, régészeti lelőhely,

ag) építési hely határa,

ah) beépítési vonal,

ai) minimális előkerti vonal,

aj) maximális előkerti vonal.


b) Irányadó szabályozási elemek:

ba) irányadó szabályozási vonalak,

bb) telekhatárok (amelyek nem kötelező szabályozási vonalak egyben),

bc) közlekedéshez kapcsolódó egyéb jelek (autóbusz-megállóhely, parkoló).”


(3) A HÉSZ 7. § (4) bekezdése az alábbi jelkulccsal egészül ki:


Építési övezet jele

Lf-O/30/0,5

4,5/750/50

Beépítési mód

Beépítettség (%)

Szintterület-sűrűség

Építménymagasság (m)

Telekterület (m2)

Telekszélesség (m)

Zöldfelület (%)

oldalhatáron álló

max. 30

max. 0,5

max. 4,5

min. 750

min. 16

min. 502. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
szabályozási tervlap
1.52 MB