Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelete Dunaszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelete
Dunaszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének Dunaszeg Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete 40. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:


„(3) A Bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére és eljárására a képviselőkre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.