Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

Álláshirdetés - Pénzügyi-gazdálkodási előadó

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, József Attila utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számvilteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Kunsziget Község Önkormányzata költségvetésének és beszámolójának elkészítése, főkönyvi számlák egyeztetése, a könyveléssel, kontírozással, pénzügyi ügyintézéssel, a vonatkozó nyilvántartások vezetésével, adatszolgáltatásokkal, leltározással, készletek nyilvántartásával kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodói feladatok végrehajtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati és intézményi számviteli, pénzügyi-gazdálkodási és könyvelési feladatok végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelete a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Államháztartási pénzügyi-könyvelési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, gazdaságtudományi szakképzettség,

•         ECDL

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű önálló, pontos, precíz és gyors munkavégzés,

•         Kiváló szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség,

•         Kiváló szintű rendszerszemlélet,

•         Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

•         Kiváló szintű terhelhetőség, stressztűrő képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Kiváló szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret (ASP rendszer ismerete)

•         Kiváló szintű MC Office irodai alkalmazások

•         B kategóriás jogosítvány

•         Saját használatú gépjármű

•         Közigazgazgatási alapvizsga

•         Közigazgazgatási szakvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Antal Péter jegyző nyújt, a 06 20/313-1224 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Országút utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3137/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási előadó.

•         Elektronikus úton dr. Antal Péter jegyző részére a jegyzo@dunaszeg.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: dr. Antal Péter jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Országút utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal honlapja - www.dkoh.hu - 2018. december 17.

•         Kunsziget Község Önkormányzatának honlapja - www.kunsziget.hu - 2018. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dkoh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.