Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

Álláshirdetés - Adóügyi ügyintéző

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Országút utca 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont - Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára történő behajtások.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelete (a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középiskola/gimnázium,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés,

Pénzügyi/gazdálkodási vagy adóügyi területen szereztt tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

ECDL

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű önálló, pontos, precíz és gyors munkavégzés,

Kiváló szintű terhelhetőség, stressztűrő képesség,

Kiváló szintű rendszerszemlélet,

Kiváló szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség,

Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

Kiváló szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret (ASP rendszer         ismerete)

B kategóriás jogosítvány

Saját használatú gépjármű

Közigazgazgatási alapvizsga

Közigazgazgatási szakvizsga

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Antal Péter jegyző nyújt, a 20/313-1224 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9174 Dunaszeg, Országút utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2728-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

Elektronikus úton dr. Antal Péter jegyző részére a jegyzo@dunaszeg.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: dr. Antal Péter jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9174 Dunaszeg, Országút utca 6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása során a pályázati dokumentációk alapján kiválasztott jelöltek személyes meghallgatására kerül sor. A pályázat közzétevője fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyílvánítására. Az illetménnyel és a juttatásokkal kapcsolatos további információt a pályázat közzétevője személyesen nyújt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Dunaszeg Község honlapja - www.dunaszeg.hu - 2018. szeptember 25.     

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal honlapja - www.dkoh.hu - 2018. szeptember 25.

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal facebook oldala - 2018. szeptember 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dkoh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.